ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน

ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของครูอรุณีค่ะ

ขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนนะค่ะ

images

ติดต่อสื่อสารผ่าน เพจของครูอรุณี ==> เรียนคอมพิวเตอร์กับครูอรุณี ชัยพิชิต

สื่อออนไลน์ทุกวิชาของครูอรุณี ==> สื่อการเรียนการสอน

แฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ของครูอรุณี ==> แฟ้มสะสมผงานออนไลน์

line-dookdik-003

สื่อการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560

ติดต่อสื่อสารผ่าน เพจของครูอรุณี ==> เรียนคอมพิวเตอร์กับครูอรุณี ชัยพิชิต

ง21243 การโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1==> การโปรแกรมเบื้องต้น(ง21243) ม.1/8-1/10

ง30252 การเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ==> การเขียนโปรแกรม(ง30252) ม.4/7-ม.4/10

line-dookdik-003

เว็บไซต์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2559

ง21243 การโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

==>  https://sites.google.com/site/introductiontoprogrammingm1

ง30252 การเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

==> http://www.teachbykruarunee.com

line-dookdik-003

เว็บไซต์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2559

ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

==> https://sway.com/ir31u5Pbs6Y3FBy_

ง32101 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

==> https://kruneedesign.wordpress.com/

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) รหัสวิชาIS1- IS3

==> https://sites.google.com/site/kruneeindependentstudy/

line-dookdik-003

เว็บไซต์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2558

ง23243 การออกแบบและเทคโนโลยี1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9-3/10

==> https://sites.google.com/site/designandtechnologym13/

ง30252 การเขียนโปรแกรม      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5-4/10 

==>  https://sites.google.com/site/m5toprogramming/

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) รหัสวิชาIS2- IS3

==> https://sites.google.com/site/kruneeindependentstudy/

line-dookdik-003

เว็บไซต์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2558

ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

==> https://sway.com/ir31u5Pbs6Y3FBy_

ง32101 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

==> https://kruneedesign.wordpress.com/

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) รหัสวิชาIS1- IS3

==> https://sites.google.com/site/kruneeindependentstudy/

line-dookdik-003

เว็บไซต์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2557

ง21243 การโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ==>  https://sites.google.com/site/introductiontoprogrammingm1/

30252 การเขียนโปรแกรม      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ==>  https://sites.google.com/site/m5toprogramming/

30254  การสร้างสรรค์และการนำเสนอผลงานมัลติมีเดีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ==>  https://sites.google.com/site/cpmultimediam6/

line-dookdik-003

เว็บไซต์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555

วิชาโครงงานคอมพวเตอร์ และผงงานนักเรียน  ==> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  1. Dropbox คืออะไร วิธีการใช้งาน วิธีการสมัคร What is dropbox? ภาษาไทย
    Dropbox เป็นโปรแกรม Synchronize file ระดับเทพ ที่ทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mapleday.com/

  2. ชาลิสา เมืองชัย ม.6/4 เลขที่21
    https://sites.google.com/site/chalisamc/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s